המכון הישראלי לאנליזה ביואנגרטית

המכון הישראלי לאנליזה ביואנרגטית

המכון הישראלי לאנליזה ביואנרגטית מהווה מרחב לפיתוח הלמידה והחקירה של האנליזה הביואנרגטית בישראל. המכון מכשיר מטפלים באנליזה ביואנרגטית, על פי דרישות הארגון הבינלאומי ומהווה מרחב לשיח מקצועי וקליני.

אנשים-שול עליון

על האפשרות ואי האפשרות להיות - סיפורי גוף

סדנה בהנחיית יעל הראל, 20-21 לאוגוסט 2020

עץ2 תוכנית הכשרה

תוכנית הכשרה למטפלים/ות

תוכנית ההכשרה הבאה תפתח בנובמבר 2020

פעילות מקצועית

סרטונים

וובינאר שהתקיים ב 22.7.2020 - על הבחירה להיות מטפלת באנליזה ביואנרגטית

רגעים של תרגילים ביואנרגטיים שניתנו לקהל הרחב בזום בתקופת הסגר הראשון

מאמרים אחרונים

סיפורי גוף, גוף אשיותינו – חלק ראשון

"הגוף" מעורר סקרנות, השתוקקות, דחיה והתעלמות. הוא מה שנגלה ומה שמוסתר ומסמן את ההתמודדות עם היצרי ואת הקשר הדיאלקטי בשאלת

סיפורי גוף או חיות הגוף – חלק שני

מאמרים ודוגמאות קליניות מאסכולות שונות מתמקדות ברגע או בשרשרת אירועים מכונני חיבור. איך נוצר / נפתח שביל לחיוניות, ופרסונליזציה לעומת

האנליזה הביואנרגטית מהי?

האנליזה הביואנרגטית מושתתת על עבודתו של וילהלם רייך, פסיכואנליטיקאי (1897-1957), שבדק את הקשר בין גוף לנפש ברמה של פעילות אנרגטית