המכון הישראלי לאנליזה ביואנגרטית

המכון הישראלי לאנליזה ביואנרגטית

המכון הישראלי לאנליזה ביואנרגטית מהווה מרחב לפיתוח הלמידה והחקירה של האנליזה הביואנרגטית בישראל. המכון מכשיר מטפלים באנליזה ביואנרגטית, על פי דרישות הארגון הבינלאומי ומהווה מרחב לשיח מקצועי וקליני.

תוכנית הכשרה אנליזה ביואנרגטית

תוכנית הכשרה למטפלים/ות

תוכנית ההכשרה הבאה תפתח בסתיו 2019

Riech

יום עיון 1/3/2019

רייך: מהשוליים הרדיקלים ללב הדיון המתמשך בשאלת הגופנפש

פעילות מקצועית

מאמרים אחרונים

האנליזה הביואנרגטית מהי?

האנליזה הביואנרגטית מושתתת על עבודתו של וילהלם רייך, פסיכואנליטיקאי (1897-1957), שבדק את הקשר בין גוף לנפש ברמה של פעילות אנרגטית

התפתחות האנאליזה הביואנרגטית – וילהלם רייך ואלכסנדר לואן

*חומר רקע: מאמרו של ד"ר פיל הלפר Foundations of Bioenergetic Analysis סוגיית ההתייחסות או העדר ההתייחסות בעולם הטיפול לקשר בין

הסתכלות על ההתפתחות המינית מנקודת מבט של אנליזה ביואנרגטית

מאמר זה מבוסס על ספרו של פיל הלפר (1998) שהיה המורה שלי בהכשרה של האנליזה הביואנרגטית (פרטי הספר מופיעים בסוף

מטפלי/ות המכון