המכון הישראלי לאנליזה ביואנגרטית

המכון הישראלי לאנליזה ביואנרגטית

המכון הישראלי לאנליזה ביואנרגטית מהווה מרחב לפיתוח הלמידה והחקירה של האנליזה הביואנרגטית בישראל. המכון מכשיר מטפלים באנליזה ביואנרגטית, על פי דרישות הארגון הבינלאומי ומהווה מרחב לשיח מקצועי וקליני.

אנשים-שול עליון

על האפשרות ואי האפשרות להיות - סיפורי גוף

סדנה בהנחיית יעל הראל וענת גיחון, 4-6 למאי 2020

עץ2 תוכנית הכשרה

תוכנית הכשרה למטפלים/ות

תוכנית ההכשרה הבאה תפתח בנובמבר 2020

פעילות מקצועית

מאמרים אחרונים

האנליזה הביואנרגטית מהי?

האנליזה הביואנרגטית מושתתת על עבודתו של וילהלם רייך, פסיכואנליטיקאי (1897-1957), שבדק את הקשר בין גוף לנפש ברמה של פעילות אנרגטית

התפתחות האנאליזה הביואנרגטית – וילהלם רייך ואלכסנדר לואן

*חומר רקע: מאמרו של ד"ר פיל הלפר Foundations of Bioenergetic Analysis סוגיית ההתייחסות או העדר ההתייחסות בעולם הטיפול לקשר בין

הסתכלות על ההתפתחות המינית מנקודת מבט של אנליזה ביואנרגטית

מאמר זה מבוסס על ספרו של פיל הלפר (1998) שהיה המורה שלי בהכשרה של האנליזה הביואנרגטית (פרטי הספר מופיעים בסוף